International Friendly: Manchester United FC vs. Club America Tickets, Thursday 19 July 2018, University Of Phoenix Stadium, Glendale, AZ

International Friendly: Manchester United FC vs. Club America Tickets,
Thursday 19 July 2018, University Of Phoenix Stadium, Glendale, AZ

Venue:  University Of Phoenix Stadium
Glendale, AZ

Date:  Thursday 7/19/2018
7:00 PM   view tickets

Sports, International Football, Soccer, International Friendly